С настоящите Условия за ползване се уреждат взаимоотношенията между търговецът “Сапфир-ГД” ЕООД с ЕИК 201441590 администрирания от него сайт с домейн (sapfir-gd.com) и посетителите/клиентите на сайта. С използването си на сайта и всяка направена поръчка потребителят декларира, че е прочел, запознат е и e съгласен с настоящите “Условия за ползване”.

Сапфир-ГД ЕООД си запазва правото да актуализира и променя настоящите Условия за ползване едностранно и по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

Сключване на договор за покупка от разстояние и доставка

 1. Чрез направата на поръчка на сайта sapfir-gd.com клиентът се съгласява на сключването на договор за покупка от разстояние съгласно чл. 45 от Закона за защита на потребителя. Клиентът се съгласява да получи съответната стока срещу заплащане на предварително определена от доставчикът Сапфир-ГД ЕООД сума.
 2. Всяка направена поръчка се смята за сключен договр за покупка в гр. София, на български език и по силата на чл. 48 ал. 1 от Закона за защита на потребителя.
 3. Доставчк по договора за продажба е “Сапфир-ГД ЕООД” ЕИК 201441590 с адрес на регистрация гр. София, жк. Хиподрума, бл.24, вх. В, ап.47.
 4. При направена покупка клиентът може да получи стоката чрез доставка от куриер на предоставен от клиента адрес с опция за плащане чрез паричен пощенски превод. Клиентът е длъжен да предостави точени контакти за доставка, включително име, телефон за контакт и адрес.
 5. Цените посочени в сайта са в български лева и крайни за описаните харектеристики на стоката и не подлежат на допълнително оскъпяване, освен в случайте на доставка и промяна на харектеристиките на стоката по желание на клиента – в това число материал на изработка, монтиране на допълнителни камъни и други.
 6. При поръчка на готова стока (в Наличност) доставчикът се задължава да се свърже с клиента в срок от 3 дни от получаване на поръчката и да уговори доставката на предоставения от клиента адрес.
 7. Доставката на поръчани стоки, които не са в наличност (по Поръчка) се уговаря допълнително с клиента.
 8. При поръчка на стока, която не е в наличност Сапфир-ГД се задължава да уведоми Клиента в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, чрез изпращане на съобщение на предоставения от Клиента електронен адрес или чрез телефонно обаждане на посочен телефон.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ И ГАРАНЦИЯ

 1. В случай, че клиентът не е доволен от доставената му стока или има рекламации, той може да върне или замени стоката чрез предоставянето на платежния документ в срок от 14 дни след получаването му, при условие, че по стоката не са видими увреждания и е със запазен търговски вид. За тази цел е необходимо клиентът да предостави издадения му платежен документ за пощенски паричен превод от куриера. Сумите се възстановяват чрез пощенски паричен превод на клиента.
 2. Правото на замяна и връщане в 14 дневен срок е валидно само за бижута, които не са изработени по поръчка или са персонализирани.
 3. При желание на клиентът да върне стоката, тя трябва да бъде опакована и със запазен търговски вид. Желанието си да върне стоката, клиентът може да упражни в писмен вид като изпрати имейл на sales@sapfir-gd.com. Стоката се изпраща за сметка на клиента на адрес: гр. София, жк. Хиподрума, бл. 24, вх В, ап.47. При връщане на стоката е необходимо клиентът да я изпрати с оригиналната опкаковка и документи, включваща задължително платежен документ. Сапфир-ГД запазва правото си да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
 4. Всяка стока предлагана от Сапфир-ГД ЕООД има гаранционен срок от 2 години, които важат при запазване на платежния документ от страна на купувача и започват да текат от получаването на стоката. В зависимост от вида на рекламацията Сапфир-ГД ЕООД ще уведоми клиента дали бижуто подлежи да се поправи, замени или сумата заплатена за него ще бъде частично или напълно възстановена. Гаранцията отпада в случай на опит за ремот от страна на клиента или друго неопълномощено лице. Клиентът може да използва правото си на гаранция като изпрати закупената от него стока с куриер за сметка на Сапфир-ГД на адрес гр. София, жк. Хиподрума, бл. 24, вх В, ап.47.

Съхраняване на информацията и личните данни

 1. Сапфир-ГД ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни и информация свързана с Клиента на трети лица, в това число търговски дружества, физически лица, държавни органи и други, освен при следните обстоятелства:
 • при получено изрично съгласие от Клиента
 • информацията и личните данни са изискани от държавни ограни или длъжностни лица, които са упълномощени да събират и обработват такава информация според действащото законодателство на република България.

Детайлна информация за съхранението и обработката на лични данни в съответствие с регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR) можете да отриете на страница Политиката за поверителност (кликнете за достъп).

Сапфир-ГД ЕООД не носи отговорност при неизпълнение на договорените условия при наличие на непреодолими фосмажорни обстоятелства.