Лазарка - колекция посветена на българската традиция и обичаи. Всички модели тук са взаимствани и наподобяват мотиви традиционни за българските бижута от миналото - от античността и тракийските мотиви до Възрожденските традиции.